Wat is een Relikwie?

Posted by on mei 6, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Wat is een Relikwie?

Wat is een Relikwie?

Relikwieën, ook wel relieken genoemd, zijn stoffelijke overblijfselen, die vereerd worden. In vele godsdiensten komt dit verschijnsel voor maar hier beperken we ons even tot het christelijke geloof, dat wil zeggen het rooms-katholicisme en de christelijk orthodoxe kerken. Protestanten doen niet aan relikwieën.

Wat voor relikwieën zijn er
1. Primair: Gedeeltes van lichamelijke resten van een heilige, zoals een botje uit de hand.
2. Secundaire relieken: Dat zijn voorwerpen die in contact zijn geweest met Christus of met een heilige. Denk aan een stuk textiel of een beker. ze relieken worden ook wel aanrakingsrelieken genoemd.
3. tertiair: Voorwerpen die met de relieken onder 1 en 2 in aanraking zijn geweest.

Verzamelwoede
In vroeger eeuwen werden relikwieën fanatiek verzameld door vorsten en andere vooraanstaande personen. Daardoor ontstond ook een levendige handel in de voorwerpen. Er wordt wel gezegd dat als je alle splinters van het kruis waar Christus aan gestorven is bij elkaar zou brengen, dat een heel bos zou opleveren. Met andere woorden: Er zijn veel vervalsingen in omloop.

Lijkwade
Ook de beroemde lijkwade van Turijn is een relikwie, ook al is er altijd al grote twijfel geweest over de echtheid van de lijkwade. Dit zou de lijkwade zijn waarin Christus gewikkeld werd na zijn dood. Er zou zelfs een afdruk van zijn gezicht op staan. Vermoed wordt echter dat deze lijkwade in de middeleeuwen is gemaakt.

Schrijn en processie
Vaak zijn de overblijfselen in een schrijn (kistje) geplaatst en worden ze vereerd in een kerk. Ter gelegenheid van de naamdag van de heilige haalt met de schrijn tevoorschijn en wordt deze in een plechtige processie (optocht) rond gedragen als eerbetoon. In veel katholieke landen en zelfs hier en daar in Nederland en België, is dit nog altijd een ritueel.
De meeste relieken zijn lichamelijke overblijfselen van heiligen.