Religie en homoseksualiteit

Posted by on feb 4, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Religie en homoseksualiteit

Religie en homoseksualiteit

Waarom is homoseksualiteit en religie soms een lastige combinatie?

Religie en homoseksualiteit kan soms een moeilijke combinatie zijn binnen het christelijk geloof. Er zijn namelijk verschillende stromingen binnen zowel het protestantse als het katholieke geloof. Elke groepering in het christendom heeft weer een eigen opvatting over homoseksualiteit. De conservatieve christendom denken er vaak wat moeilijker over dan de meer moderne stromingen binnen het christendom. Deze vinden het vaak geen enkel probleem.

Het conservatieve christendom

De conservatieve christenen interpreteren de bijbel letterlijk en doen dan ook zoveel mogelijk om volgens de bijbel te leven. Dat is ook terug te vinden in hun opvattingen. Daarom zijn ze vaak tegen homoseksualiteit en vinden ze dat alleen man en vrouw met elkaar gemeenschap mogen hebben. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om in die kerken als homoseksueel met je partner te trouwen. Deze groep christenen wordt echter wel steeds kleiner.

Het katholieke christendom

Binnen het katholicisme wordt er heel verschillend gedacht over de combinatie van homoseksualiteit en religie. Hoewel de algemene opvatting gehanteerd wordt dat homoseksualiteit eigenlijk niet kan binnen de katholieke kerk, wordt er per kerk ook weer heel verschillend over gedacht. De oud-katholieken bijvoorbeeld hebben weer geen enkele moeite met homoseksualiteit. De conservatieve stroming binnen de katholieke kerk heeft er juist weer wat moeite mee.

Het moderne christendom

Het moderne christendom heeft eigenlijk helemaal geen moeite met homoseksualiteit. In veel kerken is het zelfs mogelijk om te trouwen. Er zijn zelfs kerken in Nederland te vinden waar speciale diensten en vieringen worden gehouden voor homoseksuele mensen. Juist omdat ze in de gevestigde kerken vaak zich niet thuis of welkom voelen. Het moderne christendom probeert voor een brug te slaan tussen religie en homoseksualiteit. De bijbel wordt daarom ook niet al te letterlijk geïnterpreteerd.