Jodendom

Het Jodendom is één van de oudste religies. De Joden hebben een lastige geschiedenis meegemaakt met slavernij, oorlog en bezetting.

God

Het Jodendom heeft één God, hoewel dit in het verleden wel anders is geweest. Deze god staat zowel naast de mensen als ver boven de mensen.

De leer

Het belangrijkste binnen deze godsdienst is dat God een goede beloond en het kwade straft. Daarnaast is er het geloof dat de Messias ooit het volk terugvoert naar het beloofde land. Een ander belangrijk punt is dat onreine zaken moeten worden vermeden. Joden moeten bijvoorbeeld kosjer eten. De basis van de leefregels zijn de Tien Geboden.