Islam

De Islam betekent letterlijk onderwerping of overgave. Dit betekent dat een moslim zich overgeeft aan de wil en wetten van God.

Het ontstaan

De grondlegger van de Islam is Mohammed. Deze man kreeg een visioen en heeft alles opgeschreven wat de engel Gabriël heeft gezegd. Echter de Joden en Christenen wilden hem niet volgen, dus besloot hij zelf een nieuwe weg in te slaan.

Het boek

Alles wat engel Gabriël aan Mohemmed heeft gedicteerd is opgeschreven in een boek, De Koran. Dit is nog steeds het enige geloofsboek voor de Islam. De Koran is geschreven is het Arabisch, dit is voor Moslims de heilige taal, ook wel de taal van de hemel genoemd.

De vijf verplichte zuilen

Er zijn verplichte zuilen waarmee je Moslim kunt zijn en Moslim kunt worden.

1.     Geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis over God moet regelmatig worden opgezegd. Ook de geloofsbelijdenis over Mohammed wordt als belangrijk gezien

2.     Gebed

Vijf keer per dag moet worden gebeden. Dit moet op vaste tijden, met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek. Wanneer je je gebed in de moskee verricht, is de beloning groter. In Mekka is de beloning 100.000 keer groter.

3.     Armenbelasting

Moslims zijn verplicht de armen te steunen. 2,5 % over het spaargeld en ander vermogen moet worden afgedragen aan de armen in de maand van de Ramadan.

4.     Vasten

Een maand per jaar zijn Moslims verplicht te vasten. Tijdens deze maand moeten er tussen zonsopgang en zonsondergang worden gevast. Dit is verplicht voor volwassenen.

5.     Bedevaart

Iedere Moslim moet één maal in zijn leven op bedevaart naar Mekka, mits zij daartoe in staat is.