Christendom

Het Christendom is een stroming binnen het Jodendom die zich verzette tegen het wettische karakter van het Jodendom. Jezus is de stichter van het Christendom. Hij week af van het Jodendom. Na zijn dood bleek hij voort te leven en was een nieuwe godsdienst ontstaan.

Heilige boeken

Het Oude Testament van de bijbel is het zelfde als bij het Jodendam. Daarnaast heeft het Christendom nog een deel, Het Tweede Testament.

De God

In het christendom is de God een drie-eenheid bestaande uit God de Vader, Gods Zoon en de Heilige Geest.

Leefregels

De Tien Geboden vormen de basis van de leefregels in het Christendom. Ook de twaalf zaligsprekingen zijn belangrijk.