Boeddhisme

Het Boeddhisme is een levensbeschouwelijke godsdienst met wereldwijd zo’n 415 miljoen volgers.

Ontstaan

Het Boeddhisme is vijf eeuwen voor Christus ontstaan in India doordat veel mensen naar individuele verlossing streefde.  Het is een hervorming van het Hindoeisme. De stichter is Sidharta Goutame die later Boeddha werd.

De leer

De leer van het boeddhisme is gebaseerd op vier nobele waarheden:

  1. Leven is lijden
  2. De oorzaak hiervan zijn verlangens
  3. Dit verlangen moet worden overwonnen
  4. De weg die hier naartoe leidt is het Achtvoudige Pad

Dit Achtvoudige Pad bestaat uit: Juist begrijpen, juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste aandacht, juiste mentale absorptie.

Heilige boeken

Het Boeddhisme heeft geen heilige boeken. Alle documentatie werd in kloosters opgeslagen en is in de loop der tijd verloren gegaan. Daarom is het goed mogelijk dat er onderdelen anders zijn dan oorspronkelijk.