Posts by Marijn

Waarom mensen bidden

Posted by on jul 11, 2014 in Godsdienst | Reacties uitgeschakeld voor Waarom mensen bidden

Waarom mensen bidden

Bidden is iets dat al eeuwenlang gebeurd en vandaag de dag zijn er nog talloze mensen die regelmatig een gebed uitspreken tot God of een andere hogere macht. Bidden is van ouds het zich tot God wenden voor een bepaalde hulpvraag.

Bidden in stilte of gemeenschappelijk

Bidden gebeurt meestal in stilte en op een plek waar niemand anders bij is. Er is weinig afleiding, waardoor er een grote vrijheid aanwezig is om het hart open te stellen voor een hogere macht of bepaald gevoel.

Toch kan er ook een gebed worden uitgesproken waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een kerk of moskee zijn. Maar ook bij bruiloften, begrafenissen en andere bijzondere momenten kan er een gebed worden uitgesproken door een enkele persoon. Soms wordt het gebed afgesloten met het “Onze Vader”, dat dan door alle aanwezigen wordt uitgesproken.

Bidden kan heilzaam werken

Een gebed uitspreken kan heel heilzaam werken. Zo kunnen mensen er kracht en moed in vinden om zich tot iets of iemand te wenden die ze niet kunnen zien, maar die ogenschijnlijk wel naar hen luistert. In moeilijke tijden vinden veel mensen dan ook kracht, troost en inspiratie door middel van het uitspreken van een gebed.

Door te bidden kunnen mensen ook meer bewogen raken met de mensen om hen heen. Denk bijvoorbeeld maar aan moeder Teresa. Zij was een biddende vrouw en hielp daarnaast onvoorwaardelijk de mensen die de eerste basisbehoeften nodig hadden.

Bidden en mediteren

Vandaag de dag wordt er ook door steeds meer niet-religieuze mensen gebeden. Dit gebeurt vooral op een meditatieve manier. Yoga, mindfulness en andere meditatieve methodes lijken het bidden te vervangen.

Toch is het traditionele gebed nog steeds aanwezig, maar dit vind je meer terug in de kerken, dan in het leven van alledag.

Read More

New Age

Posted by on jun 17, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor New Age

New Age

New Age is niet echt een religie of een godsdienst. Het is meer een spirituele stroming als tegenwicht op de bestaande religies zoals het Christendom. De New-Agestroming is in de jaren ’70 van de 20e eeuw ontstaan. Mensen waren op zoek naar een nieuw geloof en de invloeden van de New Age kwamen uit de Oosterse religies overgewaaid. Binnen New Age geloven mensen in het doorlopen van een spirituele groei tot dat je verlicht bent.

Holistisch mensbeeld
Binnen de New Age heerst er een holistisch denkbeeld. Alles hangt met elkaar samen en gebeurtenissen in het leven hebben als doel om te groeien. Een specifieke New-Age- kerk bestaat er niet, maar de stroming is wel terug te vinden in spirituele centra, op spirituele beurzen, opleidingen en op Internetfora.

Betere wereld
Mensen die zich bezighouden met New Age streven naar een nieuwe en betere wereld waarin er minder individualisme is, er beter voor de natuur wordt gezorgd, mensen meer om kijken naar elkaar. Door te mediteren, liefdevol te leven en respectvol te zijn naar anderen wordt er gehoopt op verlichting.

Verlichting
Als een mens verlicht is, rest hem geen nieuw leven meer op aarde maar wordt hij opgenomen in een grotere bron van liefde en licht. Een mens hoeft dan niets meer en is één met het al. Hoe daar te komen is niet duidelijk binnen de New-Age-stroming. Wel is dit het grote verlangen en het doel van het leven.

Read More

Wat is een Relikwie?

Posted by on mei 6, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Wat is een Relikwie?

Wat is een Relikwie?

Relikwieën, ook wel relieken genoemd, zijn stoffelijke overblijfselen, die vereerd worden. In vele godsdiensten komt dit verschijnsel voor maar hier beperken we ons even tot het christelijke geloof, dat wil zeggen het rooms-katholicisme en de christelijk orthodoxe kerken. Protestanten doen niet aan relikwieën.

Wat voor relikwieën zijn er
1. Primair: Gedeeltes van lichamelijke resten van een heilige, zoals een botje uit de hand.
2. Secundaire relieken: Dat zijn voorwerpen die in contact zijn geweest met Christus of met een heilige. Denk aan een stuk textiel of een beker. ze relieken worden ook wel aanrakingsrelieken genoemd.
3. tertiair: Voorwerpen die met de relieken onder 1 en 2 in aanraking zijn geweest.

Verzamelwoede
In vroeger eeuwen werden relikwieën fanatiek verzameld door vorsten en andere vooraanstaande personen. Daardoor ontstond ook een levendige handel in de voorwerpen. Er wordt wel gezegd dat als je alle splinters van het kruis waar Christus aan gestorven is bij elkaar zou brengen, dat een heel bos zou opleveren. Met andere woorden: Er zijn veel vervalsingen in omloop.

Lijkwade
Ook de beroemde lijkwade van Turijn is een relikwie, ook al is er altijd al grote twijfel geweest over de echtheid van de lijkwade. Dit zou de lijkwade zijn waarin Christus gewikkeld werd na zijn dood. Er zou zelfs een afdruk van zijn gezicht op staan. Vermoed wordt echter dat deze lijkwade in de middeleeuwen is gemaakt.

Schrijn en processie
Vaak zijn de overblijfselen in een schrijn (kistje) geplaatst en worden ze vereerd in een kerk. Ter gelegenheid van de naamdag van de heilige haalt met de schrijn tevoorschijn en wordt deze in een plechtige processie (optocht) rond gedragen als eerbetoon. In veel katholieke landen en zelfs hier en daar in Nederland en België, is dit nog altijd een ritueel.
De meeste relieken zijn lichamelijke overblijfselen van heiligen.

Read More

Je eigen religie ontwikkelen

Posted by on mrt 4, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Je eigen religie ontwikkelen

Je eigen religie ontwikkelen

Creëer je eigen religie

Je eigen religie ontwikkelen klinkt misschien een beetje vreemd, maar het kan een prima manier zijn om je eigen waarden en normen te vormen. Veel mensen die een religieuze achtergrond hebben, zijn daar niet altijd even blij mee. Toch hoeft religie niet altijd een negatieve klank te hebben en kan het prima gebruikt worden om van je leven iets moois te maken. Dat wordt bedoeld met het ontwikkelen van een eigen religie.

Religie helpt je kijken naar jezelf

Religie kan een heel belangrijk hulpmiddel zijn om jezelf een spiegel voor te houden. Veel mensen ontwijken een spiegel omdat ze bang zijn voor wat ze aantreffen. Het kan je echter veel troost geven wanneer je weet dat de spiegel die religie je voorhoudt, je alleen maar dichter bij jezelf kan brengen. En dat is misschien wel een heel belangrijke waarde die je voor jezelf nastreeft in je leven.

Religie helpt je kijken naar je omgeving

Bij de meeste godsdiensten en religies keren een aantal dezelfde elementen terug. Daarin is je naaste liefhebben voor een belangrijke factor. Wanneer je een eigen religie of spiritualiteit gaat ontwikkelen, dan zul je zeker met dit element in aanraking komen. Religie gaat namelijk niet alleen over jezelf, maar zeker ook over je kijk naar de omgeving en hoe je met andere mensen omgaat.

Religie brengt mensen bij elkaar

Religie is de verbindende factor tussen mensen. Natuurlijk zijn er veel oorlogen geweest onder mensen, volken en groeperingen die dachten de waarheid in pacht te hebben. Maar wanneer er naar de essentie van religies gekeken wordt, dan gaat het altijd om liefde, verdraagzaamheid, respect en verzoening. Dat zijn begrippen die eigenlijk iedereen nastreeft. Religie is dan ook een prima manier om te werken aan een betere wereld!

Read More

Religie en homoseksualiteit

Posted by on feb 4, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Religie en homoseksualiteit

Religie en homoseksualiteit

Waarom is homoseksualiteit en religie soms een lastige combinatie?

Religie en homoseksualiteit kan soms een moeilijke combinatie zijn binnen het christelijk geloof. Er zijn namelijk verschillende stromingen binnen zowel het protestantse als het katholieke geloof. Elke groepering in het christendom heeft weer een eigen opvatting over homoseksualiteit. De conservatieve christendom denken er vaak wat moeilijker over dan de meer moderne stromingen binnen het christendom. Deze vinden het vaak geen enkel probleem.

Het conservatieve christendom

De conservatieve christenen interpreteren de bijbel letterlijk en doen dan ook zoveel mogelijk om volgens de bijbel te leven. Dat is ook terug te vinden in hun opvattingen. Daarom zijn ze vaak tegen homoseksualiteit en vinden ze dat alleen man en vrouw met elkaar gemeenschap mogen hebben. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om in die kerken als homoseksueel met je partner te trouwen. Deze groep christenen wordt echter wel steeds kleiner.

Het katholieke christendom

Binnen het katholicisme wordt er heel verschillend gedacht over de combinatie van homoseksualiteit en religie. Hoewel de algemene opvatting gehanteerd wordt dat homoseksualiteit eigenlijk niet kan binnen de katholieke kerk, wordt er per kerk ook weer heel verschillend over gedacht. De oud-katholieken bijvoorbeeld hebben weer geen enkele moeite met homoseksualiteit. De conservatieve stroming binnen de katholieke kerk heeft er juist weer wat moeite mee.

Het moderne christendom

Het moderne christendom heeft eigenlijk helemaal geen moeite met homoseksualiteit. In veel kerken is het zelfs mogelijk om te trouwen. Er zijn zelfs kerken in Nederland te vinden waar speciale diensten en vieringen worden gehouden voor homoseksuele mensen. Juist omdat ze in de gevestigde kerken vaak zich niet thuis of welkom voelen. Het moderne christendom probeert voor een brug te slaan tussen religie en homoseksualiteit. De bijbel wordt daarom ook niet al te letterlijk geïnterpreteerd.

Read More