Welkom op religie24!

Posted by on jun 24, 2013 in Welkom | Reacties uitgeschakeld voor Welkom op religie24!

Welkom op religie24!

Hier vind je alle informatie over de vijf belangrijkste godsdiensten van de wereld. Dit is een objectieve website dus je vind hier ook alleen objectieve informatie over godsdiensten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben kun je altijd contact met me opnemen via het contactformulier.

Read More

Waarom mensen bidden

Posted by on jul 11, 2014 in Godsdienst | Reacties uitgeschakeld voor Waarom mensen bidden

Waarom mensen bidden

Bidden is iets dat al eeuwenlang gebeurd en vandaag de dag zijn er nog talloze mensen die regelmatig een gebed uitspreken tot God of een andere hogere macht. Bidden is van ouds het zich tot God wenden voor een bepaalde hulpvraag.

Bidden in stilte of gemeenschappelijk

Bidden gebeurt meestal in stilte en op een plek waar niemand anders bij is. Er is weinig afleiding, waardoor er een grote vrijheid aanwezig is om het hart open te stellen voor een hogere macht of bepaald gevoel.

Toch kan er ook een gebed worden uitgesproken waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een kerk of moskee zijn. Maar ook bij bruiloften, begrafenissen en andere bijzondere momenten kan er een gebed worden uitgesproken door een enkele persoon. Soms wordt het gebed afgesloten met het “Onze Vader”, dat dan door alle aanwezigen wordt uitgesproken.

Bidden kan heilzaam werken

Een gebed uitspreken kan heel heilzaam werken. Zo kunnen mensen er kracht en moed in vinden om zich tot iets of iemand te wenden die ze niet kunnen zien, maar die ogenschijnlijk wel naar hen luistert. In moeilijke tijden vinden veel mensen dan ook kracht, troost en inspiratie door middel van het uitspreken van een gebed.

Door te bidden kunnen mensen ook meer bewogen raken met de mensen om hen heen. Denk bijvoorbeeld maar aan moeder Teresa. Zij was een biddende vrouw en hielp daarnaast onvoorwaardelijk de mensen die de eerste basisbehoeften nodig hadden.

Bidden en mediteren

Vandaag de dag wordt er ook door steeds meer niet-religieuze mensen gebeden. Dit gebeurt vooral op een meditatieve manier. Yoga, mindfulness en andere meditatieve methodes lijken het bidden te vervangen.

Toch is het traditionele gebed nog steeds aanwezig, maar dit vind je meer terug in de kerken, dan in het leven van alledag.

Read More

New Age

Posted by on jun 17, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor New Age

New Age

New Age is niet echt een religie of een godsdienst. Het is meer een spirituele stroming als tegenwicht op de bestaande religies zoals het Christendom. De New-Agestroming is in de jaren ’70 van de 20e eeuw ontstaan. Mensen waren op zoek naar een nieuw geloof en de invloeden van de New Age kwamen uit de Oosterse religies overgewaaid. Binnen New Age geloven mensen in het doorlopen van een spirituele groei tot dat je verlicht bent.

Holistisch mensbeeld
Binnen de New Age heerst er een holistisch denkbeeld. Alles hangt met elkaar samen en gebeurtenissen in het leven hebben als doel om te groeien. Een specifieke New-Age- kerk bestaat er niet, maar de stroming is wel terug te vinden in spirituele centra, op spirituele beurzen, opleidingen en op Internetfora.

Betere wereld
Mensen die zich bezighouden met New Age streven naar een nieuwe en betere wereld waarin er minder individualisme is, er beter voor de natuur wordt gezorgd, mensen meer om kijken naar elkaar. Door te mediteren, liefdevol te leven en respectvol te zijn naar anderen wordt er gehoopt op verlichting.

Verlichting
Als een mens verlicht is, rest hem geen nieuw leven meer op aarde maar wordt hij opgenomen in een grotere bron van liefde en licht. Een mens hoeft dan niets meer en is één met het al. Hoe daar te komen is niet duidelijk binnen de New-Age-stroming. Wel is dit het grote verlangen en het doel van het leven.

Read More

Wat is een Relikwie?

Posted by on mei 6, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Wat is een Relikwie?

Wat is een Relikwie?

Relikwieën, ook wel relieken genoemd, zijn stoffelijke overblijfselen, die vereerd worden. In vele godsdiensten komt dit verschijnsel voor maar hier beperken we ons even tot het christelijke geloof, dat wil zeggen het rooms-katholicisme en de christelijk orthodoxe kerken. Protestanten doen niet aan relikwieën.

Wat voor relikwieën zijn er
1. Primair: Gedeeltes van lichamelijke resten van een heilige, zoals een botje uit de hand.
2. Secundaire relieken: Dat zijn voorwerpen die in contact zijn geweest met Christus of met een heilige. Denk aan een stuk textiel of een beker. ze relieken worden ook wel aanrakingsrelieken genoemd.
3. tertiair: Voorwerpen die met de relieken onder 1 en 2 in aanraking zijn geweest.

Verzamelwoede
In vroeger eeuwen werden relikwieën fanatiek verzameld door vorsten en andere vooraanstaande personen. Daardoor ontstond ook een levendige handel in de voorwerpen. Er wordt wel gezegd dat als je alle splinters van het kruis waar Christus aan gestorven is bij elkaar zou brengen, dat een heel bos zou opleveren. Met andere woorden: Er zijn veel vervalsingen in omloop.

Lijkwade
Ook de beroemde lijkwade van Turijn is een relikwie, ook al is er altijd al grote twijfel geweest over de echtheid van de lijkwade. Dit zou de lijkwade zijn waarin Christus gewikkeld werd na zijn dood. Er zou zelfs een afdruk van zijn gezicht op staan. Vermoed wordt echter dat deze lijkwade in de middeleeuwen is gemaakt.

Schrijn en processie
Vaak zijn de overblijfselen in een schrijn (kistje) geplaatst en worden ze vereerd in een kerk. Ter gelegenheid van de naamdag van de heilige haalt met de schrijn tevoorschijn en wordt deze in een plechtige processie (optocht) rond gedragen als eerbetoon. In veel katholieke landen en zelfs hier en daar in Nederland en België, is dit nog altijd een ritueel.
De meeste relieken zijn lichamelijke overblijfselen van heiligen.

Read More

Je eigen religie ontwikkelen

Posted by on mrt 4, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Je eigen religie ontwikkelen

Je eigen religie ontwikkelen

Creëer je eigen religie

Je eigen religie ontwikkelen klinkt misschien een beetje vreemd, maar het kan een prima manier zijn om je eigen waarden en normen te vormen. Veel mensen die een religieuze achtergrond hebben, zijn daar niet altijd even blij mee. Toch hoeft religie niet altijd een negatieve klank te hebben en kan het prima gebruikt worden om van je leven iets moois te maken. Dat wordt bedoeld met het ontwikkelen van een eigen religie.

Religie helpt je kijken naar jezelf

Religie kan een heel belangrijk hulpmiddel zijn om jezelf een spiegel voor te houden. Veel mensen ontwijken een spiegel omdat ze bang zijn voor wat ze aantreffen. Het kan je echter veel troost geven wanneer je weet dat de spiegel die religie je voorhoudt, je alleen maar dichter bij jezelf kan brengen. En dat is misschien wel een heel belangrijke waarde die je voor jezelf nastreeft in je leven.

Religie helpt je kijken naar je omgeving

Bij de meeste godsdiensten en religies keren een aantal dezelfde elementen terug. Daarin is je naaste liefhebben voor een belangrijke factor. Wanneer je een eigen religie of spiritualiteit gaat ontwikkelen, dan zul je zeker met dit element in aanraking komen. Religie gaat namelijk niet alleen over jezelf, maar zeker ook over je kijk naar de omgeving en hoe je met andere mensen omgaat.

Religie brengt mensen bij elkaar

Religie is de verbindende factor tussen mensen. Natuurlijk zijn er veel oorlogen geweest onder mensen, volken en groeperingen die dachten de waarheid in pacht te hebben. Maar wanneer er naar de essentie van religies gekeken wordt, dan gaat het altijd om liefde, verdraagzaamheid, respect en verzoening. Dat zijn begrippen die eigenlijk iedereen nastreeft. Religie is dan ook een prima manier om te werken aan een betere wereld!

Read More

Religie en homoseksualiteit

Posted by on feb 4, 2014 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Religie en homoseksualiteit

Religie en homoseksualiteit

Waarom is homoseksualiteit en religie soms een lastige combinatie?

Religie en homoseksualiteit kan soms een moeilijke combinatie zijn binnen het christelijk geloof. Er zijn namelijk verschillende stromingen binnen zowel het protestantse als het katholieke geloof. Elke groepering in het christendom heeft weer een eigen opvatting over homoseksualiteit. De conservatieve christendom denken er vaak wat moeilijker over dan de meer moderne stromingen binnen het christendom. Deze vinden het vaak geen enkel probleem.

Het conservatieve christendom

De conservatieve christenen interpreteren de bijbel letterlijk en doen dan ook zoveel mogelijk om volgens de bijbel te leven. Dat is ook terug te vinden in hun opvattingen. Daarom zijn ze vaak tegen homoseksualiteit en vinden ze dat alleen man en vrouw met elkaar gemeenschap mogen hebben. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om in die kerken als homoseksueel met je partner te trouwen. Deze groep christenen wordt echter wel steeds kleiner.

Het katholieke christendom

Binnen het katholicisme wordt er heel verschillend gedacht over de combinatie van homoseksualiteit en religie. Hoewel de algemene opvatting gehanteerd wordt dat homoseksualiteit eigenlijk niet kan binnen de katholieke kerk, wordt er per kerk ook weer heel verschillend over gedacht. De oud-katholieken bijvoorbeeld hebben weer geen enkele moeite met homoseksualiteit. De conservatieve stroming binnen de katholieke kerk heeft er juist weer wat moeite mee.

Het moderne christendom

Het moderne christendom heeft eigenlijk helemaal geen moeite met homoseksualiteit. In veel kerken is het zelfs mogelijk om te trouwen. Er zijn zelfs kerken in Nederland te vinden waar speciale diensten en vieringen worden gehouden voor homoseksuele mensen. Juist omdat ze in de gevestigde kerken vaak zich niet thuis of welkom voelen. Het moderne christendom probeert voor een brug te slaan tussen religie en homoseksualiteit. De bijbel wordt daarom ook niet al te letterlijk geïnterpreteerd.

Read More

Het gedicht, ons visitekaartje

Posted by on dec 3, 2013 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Het gedicht, ons visitekaartje

Het gedicht, ons visitekaartje

Met de decembermaand voor de deur, komt toch vaak ook een beetje de stress ‘om de hoek kijken’. Behalve alles regelen voor de feestdagen, moeten we ook nog eens sinterklaasgedichten schrijven en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. En we weten ook allemaal dat een goed sinterklaasgedicht niet enkel wat zegt over de ontvanger, maar het is ook het ‘visitekaartje’ van de gever! We willen het dus allemaal natuurlijk zo goed mogelijk doen.

De inspiratiebron
Raar eigenlijk dat we bij het schrijven van de sinterklaasgedichten nooit aan de Goedheiligman zelf denken. Vaak weten we niet waar de de inspiratie vandaan moeten halen om een leuk of mooi gedicht te schrijven. We denken aan van alles en nog wat, maar aan Sint Nicolaas zélf?

Het leven van de bisschop van Myra moet toch genoeg aanknopingspunten hebben om ons te kunnen inspireren tot een gedicht. Om maar eens wat op te noemen:
hij kwam op voor de zwakken
hij was altijd bereid om te helpen
hij legde op 19jarige leeftijd de kloostergeloften af
hij is schutspatroon van de zeevaarders
Voeg dit samen met onderstaand tips en u komt ongetwijfeld met een mooi resultaat te voorschijn.
Begin op tijd met het gedicht. Stress en creativiteit gaan niet samen. Relax en neem de tijd.
Zorg voor een mooie presentatie. Al is het gedicht misschien niet het mooiste, de ontvanger kan in ieder geval zien dat je er aandacht aan hebt besteed!
Hopelijk wilt u er eens over nadenken en zich laten inspireren door de heilige Nicolaas. Er zal ongetwijfeld een verrassend gedicht uit de bus komen….
Laten we ons ook in ons dagelijks leven eens inspireren door Sint Nicolaas. Het maakt niet uit wat we geven, maar laten we het altijd geven vanuit ons hart. Niet alleen op 5 december, maar ook alle 364 overige dagen van het jaar.

Succes!

Read More

De christelijke oorsprong van Sinterklaas

Posted by on okt 28, 2013 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor De christelijke oorsprong van Sinterklaas

De christelijke oorsprong van Sinterklaas

Bisschop van Myra

Het sinterklaasfeest dankt zijn naam aan Nicolaas, bisschop van Myra. Nicolaas werd geboren in het jaar 280 in Patara gelegen in Lycië, onderdeel van het toenmalige Byzantijnse Rijk en tegenwoordig onderdeel van Turkije. De naam Nicolaas van Myra is hem toegekend, omdat Nicolaas op jonge leeftijd tot bisschop van Myra werd benoemd. Nicolaas van Myra stierf op 6 december 342.

De jonge Nicolaas

Nicolaas was een kind van welgestelde en gelovige ouders. Vanaf zijn geboorte werden hem wonderen toegewezen. Zo zou hij direct na zijn geboorte zijn handen ten hemel hebben geheven, God dankend voor het wonder van zijn geboorte. Ook zou hij op de vastendagen, woensdag en vrijdag, hebben geweigerd de moedermelk te drinken. Nicolaas was een goede leerling en altijd bereidt de helpende hand toe te steken. Op 19 jarige leeftijd werd de jonge Nicolaas door zijn oom, een bisschop, tot priester gewijd en legde hij de kloostergeloften af.

Niet enkel christelijk elementen

Het sinterklaasliedjes zingen is niet iets van de laatste tijd, de traditie van het sinterklaasfeest gaat terug tot de middeleeuwen. Het sinterklaasfeest bevat echter niet enkel christelijke riten, maar ook elementen die teruggaan tot vóór de tijd van het christendom. Er zijn bijvoorbeeld diverse parallellen met de Germaanse oppergod Wodan (ook wel Odin genoemd):

  • Wodan was alwetend (het boek van Sint)
  • Wodan schonk runnen aan de mensheid (Sint schenkt chocoladeletters)
  • de Germanen wijdden de dichtkunst aan Wodan (wij schrijven gedichtjes voor het sinterklaasfeest)

Om de mensen te bekeren tot het Christendom, werden vaak elementen van de heidense feesten gemengd met de Christelijke feesten.

De heilige Nicolaas

De heilige Nicolaas werd aanvankelijk slechts in het oosten van Europa geëerd, voornamelijk in Rusland en Griekenland. Doordat de heilige Nicolaas de schutspatroon van de zeevaarders werd kreeg hij ook in West-Europa steeds meer aanhang.

Tot ongeveer de tweede helft van de 19-de eeuw, was Sinterklaas een mythisch persoon. In de periode daarna werd de mythe verpersoonlijkt, in de figuur zoals wij die nu kennen.

Bron afbeelding: Geomotion

Read More